Szanowni Klienci,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest ARCHINOVA STUDIO S.C. ANETA KOHNKE MONIKA JOŃCZYK z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 11/U2 w Szczecinie, REGON: 381569650, NIP: 8522650793

adres e-mail: info@archinova.studio

Dane osobowe

Administrator zbiera dane osobowe Użytkownika korzystającego ze strony internetowej znajdującej się pod adresem archinova.studio

Dane te zbierane są zgodnie z zasadami określonymi w RODO, wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Administratora usług związanych z korzystaniem ze Strony.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji lub zawarcia i wykonania umowy z Użytkownikiem. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przesłania przez Panią/Pana do Archinova Studio s.c. informacji o zakończeniu i zrealizowaniu zamówienia lub zgłoszenia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Archinova Studio s.c. narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Uprawnienia użytkownika

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku chęci zrealizowania powyższych praw, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych:

adres: ARCHINOVA STUDIO S.C., ul. Wyszyńskiego 11/U2 w Szczecinie

adres e-mail: info@archinova.studio

Polityka cookies

Serwis Administratora zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.

Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.

Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Inne

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis archinova.studio. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.