PROJEKT ONLINE

W zakres indywidualnego projektu koncepcyjnego

Oferta skierowana jest do Inwestorów, którzy mieszkają poza Szczecinem i nie mają możliwości lub czasu na osobiste konsultacje i spotkania, bądź też, posiadają nieruchomość w dowolnym miejscu w kraju lub poza jego granicami.
Cały proces projektowy odbywa się poprzez drogę elektroniczną lub telefoniczną.