PROJEKT KOMPLEKSOWY „POD KLUCZ”

Rodzaj współpracy, podczas której Inwestor zostaje całkowicie odciążony z przebiegu powstawania i realizacji projektu. Jest to kompleksowa forma nadzoru, która kończy się oddaniem gotowej w pełni wyposażonej inwestycji.