PROJEKT KONCEPCYJNY

W zakres indywidualnego projektu koncepcyjnego wchodzi:

  • inwentaryzacja pomieszczeń oraz ogólna wizja lokalna
  • wywiad inwestorski, czyli rozpoznanie potrzeb projektowych
  • przygotowanie 2-3 propozycji funkcjonalnego rozplanowania przestrzeni
  • rysunki techniczne i branżowe (elektryka, hydraulika, układ podłóg itp.)
  • propozycja doboru mebli, kolorów ścian i tkanin, dodatków
  • podstawowe wizualizacje pomieszczeń